Мақсат

Қайнар академиясының мақсаты университеттің жоғары білім берудің
өңірлік орталығы ретінде позициясын, білім беру, ғылым және өнеркәсіп
интеграциясы негізінде мамандарды дайындаудың көпдеңгейлі жүйесін
дамыту сияқты ұстанымын сақтауға және нығайтуға бағытталған.
Қайнар Академиясы қызметтің мақсатына жету барысында бірқатар
міндеттерді шешеді:
– факультет мамандықтары бойынша саласындағы Болон процесінің
кредиттік оқыту жүйесін зерттеу және одан әрі іске асыру;
– 2-дипломды білім берудегі студенттердің санын ұлғайту арқылы
студенттік алмасудың академиялық мобильділігін күшейту;
– білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредитациялау үшін жеке
мамандықтарды дайындау;
– халықаралық бағдарламалар бойынша мұғалімдердің кәсіби дамуы,
өндірістегі практикалық оқыту, ғылыми тағылымдамалар арқылы
мұғалімдердің практикалық тәжірибесін кеңейту;
– жетекші сарапшылар-практиктерді тарту – лекциялық және
практикалық сабақтар, сондай-ақ шеберлік сыныптар, іскерлік кездесулерді
өткізу;
– жұмысқа орналасу және мансаптық мәселелер бойынша консультация
беруде түлектермен ынтымақтастықты жандандыру;
– студенттердің аралық білім деңгейін жақсарту үшін жұмыс, Академия
түлектерінің дайындық деңгейін арттыру;
– қайта даярлау және біліктілігін жоғарылату, ғылыми тағылымдамалар
арқылы факультеттің кадрлық әлеуетін нығайту;

– білім беру қызметтерінің бүкіл кешенінің сапасының негізгі кепілі
ретінде жоғары сапалы мемлекеттік білім беру стандарттарын, оқытуды және
профессорлық-оқытушылық құрамының құзыретінің жаңа буынын
қамтамасыз ету;
– оқу-әдістемелік әдебиет, оқу құралдары, оқулықтар, оның ішінде
электронды оқулықтар, ұлттық және халықаралық журналдарда ғылыми
және аналитикалық мақалаларды жариялау жөніндегі жұмысты күшейту;
– жаңа талап етілетін мамандықтар бойынша кадрларды даярлауды
ұйымдастыру;
– дипломға дейінгі тәжірибе мазмұнын сапалы өзгертуді енгізу,
таныстыру және өндірістік тәжірибені ұйымдастыруды күшейту;
– оқу ақысын уақытында төлеу жүйесін енгізу (айыппұлдарды өндіріп
алу);
– басқа жоғары оқу орындарымен тең дәрежеде студенттік ғылым
деңгейін көтеру және оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету;
– бастамалы, іргелі ғылыми тақырыпты дамытуға мұғалімдердің
қатысуы;
– бакалавриат және магистратураның жаңа мамандықтарын ашу түрінде
басым білім беру бағыттарын дамыту;
– қызығушылықтары бойынша түрлі клубтарда, ғылыми үйірмелерге
қатысу арқылы студенттердің жеке және шығармашылық әлеуетін ашу;
– студенттер арасында толерантты сана қалыптастыру және
экстремизмге қарсы әрекет;
– білім беру, өнеркәсіптік және қоғамдық қызметтегі мораль нормалары
мен кәсіби этиканың нормаларына еніп, білімді тарату және насихаттау;
– студенттерді спорттық іс-шараларға қатысуға тарту, салауатты өмір
салтын насихаттау, әңгімелесу, алкоголизм, темекі шегу және есірткіні
пайдалану қаупі туралы кездесулер өткізу.