СЫРТТАЙ ОҚУ

СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ

Сырттай оқу бөлімі – күндізгі оқу түрімен және өздігінен білім алумен сәйкестендірілген оқу түрі болып табылады. Сырттай оқу бөлімі тапсырмаларды орындау және бақылау жұмыстарының шешімдерін орындау, теориялық блокты оқып білу жолымен материалдарды өз бетінше игеру болып табылады. Сессияның және емтихан кезінде студенттің қатысуы қажет.
Сырттай оқу бөлімі тек колледж және ЖОО түлектеріне арналған.
ҚАЙНАР  университеті бакалавриатының сырттай оқу бөлімінің мамандықтары

  • 5В030100 – Құқықтану
  • 5В050300 – Психология
  • 5В050400 – Журналистика
  • 5В050600 – Экономика
  • 5В050900 – Қаржы
  • 5В050800 – Есеп және аудит
  • 5В020700 – Аударма ісі

Оқу мерзімі:
Жоғары білім базасында – 2 жыл
Орта кәсіби білім базасында – 3 жыл