Ғылыми-зерттеу қызметі

Университеттің ғылыми-зерттеу қызметі әлеуметтік-табиғи ортадағы және әлем туралы білімді толықтыру үшін объективті бар құбылыс заңдылықтары мен үдерістерді анықтауға бағытталған.

ҚАЙНАР университетінің ғылыми-зерттеу қызметі зерттеушілік жобалар, шаруашылық келісімдер және ғылым кеңістігі мен халықаралық және аймақтық білім алаңдарында баяндамалар мен жарияланымдар түрінде зияткерлік жекеменшік нәтижелерін іске асыру бойынша жүзеге асырылады.

Ғылыми-зерттеу қызметінің ең бір маңызды бағыты ретінде – ғылыми-техникалық ілгерілеуге қол жеткізудің тәжірибелік қызметіне шығармашылық қабілетті қолданатын жоғары білімді мамандарды дайындау сапасын арттыратын әлеуетті ықпал саналатын студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады.

Іргелі, қолданбалы және инновациялық зерттеулер сапасын арттыру университет беделін жақсартуға және оның рейтінгісін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Журналдар

Аккредитация бойынша куәлік