«ҚҰҚЫҚТЫҚ ПӘНДЕР» КАФЕДРАСЫ

«ҚҰҚЫҚТЫҚ ПӘНДЕР» КАФЕДРАСЫ
«Құқықтық пәндер» кафедрасы «Қайнар» Академиясының кәсіптік, кәсіби бағытталған ғылыми-педагогикалық бағдарланған құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып табылады.
Жоғары кәсіби және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру
бағдарламаларын жүзеге асыру кезінде келесі бағыттар бойынша мамандарды даярлауға бағытталған:

5В030100- Құқықтану»- бакалавриат,
6М030100 «Құқықтану» -магистратура

«Құқықтану» мамандығы бойынша білім бағдарламасының негізгі мақсаты студенттерге төмендегі жағдайларды жасау болып табылады:
– Құқықтану саласында толық және сапалы кәсіби білім, кәсіби білікті маман болып
шығуға.
– Құқықтану саласында өз білімін, адамнан адамға, қоғамға және қоршаған ортаға өзінің жоғары құқықтық мәдениетімен, этикалық және құқықтық нормаларын ғылыми негізде ұйымдастыру және өз еңбегін жетілдіріп, жеткізе білу қажет.
Оқу ұрдісіне қажетті түрлі мәліметтермен, ғылыми зерттеу жұмыстарын
жүргізу үшін қолданылатын құралдармен жабдықталған оқу тәжірибелік-криминалистика аудиториясымен қамтамасыз етілген.
Кафедра жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрамнан тұрады, олар:
заң ғылымдарының докторлары, профессорлар Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А., заң
ғылымдарының кандидаттары Сакиева Р.С., наук Сакиева Р.С., Алмаганбетов П.А.,
Копбаев Д.З., Кульдинова С.К., Жумабаева К.Ж. және т.б. Кафедраны басқарып отырған заң ғылымдарының кандидаты, білікті адвокат Апахаев Н.Ж.
«Құқықтық пәндер» кафедрасы қазіргі заманғы талапқа сай оқу-тәрбиелік ұрдісімен
басқару құрылымының өкілді және атқарушы органдарына, сот жүйесіне, құқыққорғау органдарына, сотқа, прокуратура, ҚР адвокатурасына білікті мамандар әзірлеуде.