«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ» КАФЕДРАСЫ

«Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасы «Қайнар» Академиясының кәсіптік, кәсіби бағытталған ғылыми-педагогикалық және «5В030100- Құқықтану»- бакалавриат, 6М030100 «Құқықтану» -магистратура бағыттары бойынша жоғарғы, жоғарғы білімнен кейінгі білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын құрылымы болып табылады.

«Құқықтану» мамандығы бойынша білім бағдарламасының негізгі мақсаты студенттерге төмендегі жағдайларды жасау болып табылады:

  • Құқықтану саласында толық және сапалы кәсіби білім, кәсіби білікті маман болып шығуға.
  • Құқықтану саласында өз білімін, адамнан адамға, қоғамға және қоршаған ортаға өзінің жоғары құқықтық мәдениетімен, этикалық және құқықтық нормаларын ғылыми негізде ұйымдастыру және өз еңбегін жетілдіріп, жеткізе білу қажет.

Оқу ұрдісіне қажетті түрлі мәліметтермен, ғылыми зерттеу жұмыстарын

жүргізу үшін қолданылатын құралдармен жабдықталған оқу тәжірибелік-криминалистика аудиториясымен қамтамасыз етілген.

Кафедра жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрамнан тұрады, олар:
заң ғылымдарының докторы, ҚР еңбек сіңірген заңгер, ҰОС ардагері, профессор Ашитов З.О., заң ғылымдарының кандидаттары Сакиева Р.С., Нурмашев У.У., Бапанов Т.А., Копбаев Д.З. және т.б. Кафедраны басқарып отырған заң ғылымдарының кандидаты, білікті адвокат Апахаев Н.Ж.

«Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасы қазіргі заманғы талапқа сай оқу-тәрбиелік ұрдісімен басқару құрылымының өкілді және атқарушы органдарына, сот жүйесіне, құқыққорғау органдарына, сотқа, прокуратура, ҚР адвокатурасына білікті мамандар әзірлеуде.