«Тілдер және журналистика» кафедрасы

Тілдер және журналистика кафедрасы
Кафедраның тарихы
«Тілдер және журналистика» кафедрасының негізін құрған: ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Айтбаев О.А., Исаев С., Сарыбаев Ш., Абилаков А., Сайрамбаев Т., Оралбаева Н., Курманалиев К. және т.б. академиктер, профессорлар. 1991 жылы Қайнар университетінде алғаш кафедра филология факультетінің құрамында болды.

 Кафедраның қалыптасуына көрнекті ғалым-лингвистер өз үлесін қосты. Факультеттің бірінші деканы – ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор О.А.Айтбаев. Ол 2008 жылға дейін декан қызметін атқарған. 2008 жылдың қазан айынан бастап, білім беру процесін оңтайландыру нәтижесінде тарих және халықаралық қатынастар кафедрасы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасымен біріктірілді. Сол уақытта факультет қазақ филологиясы, тарих және халықаралық қатынастар факультеті деп аталды. Ф.ғ.д., профессор М.С.Оразбек факультет деканы болып тағайындалды. 2010 жылдан бастап білім беру үдерісін оңтайландыру мақсатында қазақ филологиясы, тарих және халықаралық қатынастар факультеті шетел тілдері кафедрасымен біріктірілді.

Ф.ғ.к., профессор Мухаметкалиева Г.О. факультет деканы болып тағайындалды. 2013 жылдан 2017 жылға дейін тілдер және журналистика кафедрасын п.ғ.к., доцент А.С.Мухтарова басқарды. 2017 жылдан бастап ф.ғ.к., профессор Мухаметкалиева Г.О. кафедраның меңгерушісі болып қызмет атқарады.

Тілдер және журналистика кафедрасының миссиясы: – отандық ғылым және экономикаға жәрдемдесу мақсатында ұлттық және халықаралық кәсіби қоғамдастыққа табысты еңбек ететін сапалы маман даярлау.

Кафедраның мақсаты: Кафедраның негізгі мақсаты әлеуметтік және кәсіби қызмет процесінде студенттердің ауызша және жазбаша үш тілді (қазақ, ағылшын, орыс) жетік меңгеруіне оқу процесінде оңтайлы жағдай жасау. Жоғары білікті өзіндік жасампаздық тұжырым-ойы бар және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, тіл мен әдебиетті инновациялы-жаңартпалы зерттеуге, жаңа технология әдісімен оқытуға бейім мамандар дайындау.

Кафедраның міндеттері:

 • үштұғырлы тіл негізінде ғылыми-практикалық және шығармашылық іс-шараларды (олимпиадалар, конференциялар) ұйымдастыру және өткізу;
 • кәсіптік салада тілдік құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту;
 • шетелдік мәдени құндылықтарды бағалауды үйрету;
 • білім мазмұнын жаңарту, білім беру үдерісіне заманауи технологияларды қолдану;
 • кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының тілдік дайындығы және педагогикалық шеберлігін жетілдіру;
 • кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми зерттеу жұмысын жақсарту;
 • халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
 • халықаралық және инновациялық білім беру бағдарламаларына, стипендиялар мен гранттар конкурстарына қатысу;
 • студенттердің біліктіліктлігін қалыптастыру және дамыту үшін жағдай жасау.

Өз қызметінде кафедра оқытушылары білімгерге бағытталған коммуникативтік, интерактивтік оқыту, студентке бағдар, Қазақстанның үштұғырлы саясатын іске асырудың іргелі принциптерін ұстанады.

Кафедрада 19 оқытушы жұмыс істейді. Оның ішінде ҚР ҚазҰҒА 1 академигі,  ҚР педагогика ғылымдары академиясының 1 академигі, Еуропалық Жаратылыстану ғылымдары академиясының 1 академигі, Ресей Жаратылыстану ғылымдары академиясының 1 академигі, Қазақ ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүр академиясының академигі – 1,  ҚР ҚазҰЖҒА 1 корреспондент-мүшесі, «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының 4 иегері, ҚР Франция елшілігінің 2012 жылғы «Француз тілінің үздік оқытушысы» атағының 1 иегері, Француз тілі мұғалімдерінің дүниежүзілік конкурсының «Француз тілінің үздік оқытушысы» атағының 1 иегері, «Әрекеттегі жастар», Еуропалық Комиссияның халықаралық грантының 1 иегері, «Жоғары білім беру саласындағы жаңашыл жұмысы үшін» 1 алтын медаль иегері (Ресей-РЖА), Дельта халықаралық университетінің (АҚШ) 1 құрметті профессоры, Канаданың Халықаралық менеджмент университетінің 1 құрметті профессоры, СЕДИМЕС халықаралық институтының (Франция) 1 құрметті профессоры, ҚР Ғылыми аналитика ұлттық федерациясының 1 толық мүшесі, бастауыш сынып және 6 мен 11 сынып оқушыларына арналған қазақ және орыс тілі бойынша орта мектептің оқулықтарының 3 авторы, 2 ғылым докторы – Қ.А.Құрманалиев, Г.С.Балтабаева, 4 профессор – Г.О.Мухаметкалиева, Ф.Т.Саметова, Б.Канарбаева, А.С.Муктарова, 2 PhD докторы Г.С.Каримова, Ж.Н.Бисенбаева, ғылым кандидаттары, доценттер А.А.Головчун, З.А.Курманалиева, Т.Т.Садакбаев, аға оқытушылар: Г.Медетбаева Н.О.Меньшукова, докторант З.К.Жаназарова, магистранттар: К.А.Алимбетов, Э.С.Сейсенбиева, А.С.Ержанова, «Болашақ» бағдарламасының тәлімгері М.М.Усалинова, әдіскер Г.Мәлік

Өз қызметінде кафедра оқытушылары коммуникативтіктің және интерактивтіктің іргелі принциптерін ұстанады.

Кафедра келесі мамандықтар бойынша бакалавр, магистр дайындайды:

 • 5В011700 – қазақ тілі мен әдебиеті;
 • 5В050400 – журналистика;
 • 5В050119 – шет тілі: екі шет тілі;
 • 6М011700 қазақ тілі мен әдебиеті

«ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ» БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ ТҮЛЕГІНІҢ  МОДЕЛІ
 5В011700, 6М01170-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы түлегі
 моделі құзіреттілігінің нормативті-құқықтық заңнамалары
-Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы (толықтырулар мен өзгерістер енгізілген 2011жылғы 24 қазандағы №487-бұйрық) [электрондық резус].  Кіру ережесі: www. zakon. кz;- ҚР Үкіметінің 23.08.2012ж. № 1080-бұйрығымен бекітілген МББС (Қазақстан  Үкіметінің Қаулысымен бекітілген, толықтырулар мен өзгерістер енгізілген 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 бұйрығы)
-жұмыс берушілер  мен  осы іске ынталы өзге де адамдардың сұрақ қоюы.
 
 «Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ түлегінің Моделі мынадай  негізгі міндеттерден тұрады:
  * ғылыми-практикалық қызметті озық  жаңашыл технологиямен үйлестіре білетін, бәсекеге қабілетті, кәсіби біліктілігі, білім сапасы   жоғары мамандар дайындауды қамтамасыз ету;

 • жұмысқа қабылдаушылардың кәсіби біліктілігі жоғары мамандарға деген сұранысын қанағаттандыру;
 • іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу;
 • жоғары білімді кәсіби мамандарды дайындау;
 • қоғамның адамгершілік, мәдени және ғылыми құндылықтарын қастерлеу және жастарға  патриоттық тәрбие беру ісін өрістету.

«ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ»  БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ ТҮЛЕГІ    МОДЕЛІНІҢ БАСТЫ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІ
 Түлек моделінің  негізгі жүйесін  құрайтын элемент- болашақ маманның  құзіреттілігі. Ол мынадай үш элементтен тұрады:

 

Пәндік құзіреттілік

болашақ қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерін оқытуды қоғамның әлеуметтік тапсырысы мен білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес кәсіби деңгейде сапалы дайындауды қамтамасыз ету;

– болашақ мұғалімдердің негізгі құзіреттілік жүйесін, сондай-ақ жалпы ғылыми және арнайы білім, білік, дағдыларын қалыптастыру;

 -дене шынықтырудың, рухани және интеллектуалдық тұрғыда өзін-өзі дамытудың тәсілдерін меңгеруі, психологиялық сауаттылықты, ойлау және мінез құлық мәдениетін қалыптастыру.

 

Жалпымәдени құзіреттілік

жеке тұлғаның қалыптасуы мен талап-деңгейін объективті тұрғыда бағалауға  қабілеттілік;

моралдық- адамгершілік нормаларды меңгеру;

-әлем әдебиеті мен өнері, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар бойынша алған білімін кәсіби қызметінде пайдалана білуге қабілеттілік;

– өз ойын орыс тілінде сауатты жеткізуге, қазақ және шет тілдерінде ауызша сөйлеу, жаза білу дағдыларын меңгеруге қабілеттілік;

-әлеуметтік қарым-қатынас жасау кезінде оқу үдерісіне қатысушылардың этномәдени және конфессионалдық ерекшелігін ескеруге қабілеттілік;

 -ғылыми зерттеу қағидаттарының негізгі сипаттарын сезіну;

 -гигиена, еңбекті қорғау және болуы мүмкін жағымсыз сыртқы әсерлерден қорғану ережелерін сақтай отырып, салауатты өмір салтын қалыптастыруға қабілеттілік;

 

Кәсіби құзіреттілік

– тіл мен әдебиеттің теориялық негіздерін, даму тарихын және қазіргі жағдайын білу;

 –  қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың технологиясын меңгеру;

– қазақ тілі мен әдебиетін оқыту нәтижелерін талдауға дайын болу;

– қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың әр алуан қызмет түрлерін ұйымдастыру қабілетін  меңгеру;

 -көптілді аудиторияда қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін өз бетімен жасай білу;

-көпшілік алдында сөйлегенде тілдік нормаларды сақтау;

– қазақ тілі мен әдебиеті пәніне қызығушылықты қалыптастырудың әдіс-тәсілдерін меңгеруі және осы пән негізінде алған білімін күнделікті өмірде қолдана білу;

-оқу-тәрбие үдерісін моделдеуге қабілеттілік;

         «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім бағдарламасының түлегі мынаны білуге  тиіс:
-білімнің сан түрлілігін, адам мен қоғамды дамытуда  айрықша  маңызы бар  рухани құндылықтарды;
-оқыту мен тәрбиенің  біртұтас үдерісіндегі мұғалімнің рөлін жете  түсінуі және   өз пәнін терең білуі  ;
-оқу әдістемесінің  өзіндік ерекшелігі мен ғылыми негізін, оқыту үдерісінің логикасын, білімді меңгерудің психологиясын;
-филологияның негізгі мәселелерін және  осы мәселелерді  шешу жолдарын;
-ғылыми зерттеу негізін;
кәсіби қызметінің әр түрлі салаларында  әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың  әдіс-тәсілдерін қолдануды;
-оқытушылық  жұмысты, оқушылардың бағдарламалық материалды меңгеру деңгейін анықтауды, оқушыларға  білім және  білік дағдыларын   өз бетімен жетілдіруге үйретуді;
-оқушыларды сабаққа ынталандырудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін ойлап тауып, оларды тиімді жұмыс топтарына біріктіруді, олардың жаңашылдық бағыттағы ізденістеріне  тың қарқын беріп, жағымды психологиялық ахуал қалыптастыруды ;
– оқушылардың ой-пікірін, филологиялық ұғымдарға баға беруін қалыптастыруды;
-педагогикалық қызметтің практикалық мәселелерін кәсіби деңгейде шешу;

Мына дағдыларды меңгеруі тиіс:
-педагогикалық технологияларды «сабақ беру-оқыту» өзара ықпалдастығын ұйымдастырудың арнайы әдіс-тәсілдерін қолдана білу;
-оқушылардың шығармашылық қабілетін, тіл мен әдебиет туралы ұғымдары мен ой-пікірлерін дамыту;
-тілдік қатынастың барлық түрімен таныстыру;
-заманауи компьютерлік технологияны пайдаланып мәліметтер жинау, оларды өңдеу және талдау, сондай-ақ ақпарат сақтауды жүзеге асыру;

Мына салаларда құзіретті болуы тиіс:
 – оқытудың қазіргі әдіс-тәсілдері мен технологиясы бойынша;
-қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникативтік технология бойынша;
– қазіргі заманғы филология ғылымдарының негізгі даму бағыттары бойынша;
 -білім беруді дамытудың теориялық,  әдістемелік және практикалық өзекті мәселелерін шешу бойынша.

 Біздің серіктестеріміз:

 1. Муглы Сыткы Кочман университеті. Түркия
 2. Ардахан университеті. Түркия
 3. Фырат университеті. Түркия
 4. СЕДИМЕС халықаралық институты. Франция
 5. Дельта Халықаралық университеті. АҚШ
 6. Канада Халықаралық менеджмент институты
 7. Деливанис қоры. Греция
 8. Быдгыщ университеті. Польша
 9. Добрич менеджмент университеті. Болгария
 10. Тілдер институты. Польша

 Кафедра студенттер мен магистранттар табысты ғылыми-зерттеу тәжірибесі мен педагогикалық практикада өту үшін ғылыми-зерттеу институттары мен жалпы білім беретін орта мектептермен тығыз байланыс орнатқан. Тілдер және журналистика кафедрасы қазақ тілі мен әдебиеті және әлем тілдерін білікті түрде оқытады. Кафедра алыс және жақын шетелдермен халықаралық байланыстар орнатқан. Атап айтар болсақ: 2017 жылдың желтоқсан айында Мугла Сыткы университетінің PhD профессорлары Кенан Коч,  Али Акар, 2018 жыдың ақпан айында Фырат университетінің  PhD профессорлары  Ахмет Буран, Ерджан Алкая дәріс оқыды.  

Біздің түлектеріміз – мақтанышымыз

Ибрайым Мухтар – «Хабар» агенттігі журналисі, 2017 жылы президент грантын жеңіп алды. Уәлиев Олжас, Жақсылықова Толқын – 31 теледидарының журналистері, Есилбекова Жулдыз – Хабар телеарнасының журналисі, Фатхуллаев Нурлан – SCOT Holland LLP, Aсельбекова Малика – Kaz Minerals Management LLP менеджері, Кричок Оксана – Каспий университетінің проректоры, Ахметжанов Әділжан – Қапшағай қаласындағы № 2 мектептің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі,  Несимова Жале – ҚазИТУ аға оқытушысы.